content0

content1

content2

content3

content4

content5

content6

content7

content8

content9

content10

content11

content12

content13

content14

content15

content16

content17

content18

content19

content20

content21

content22

content23

content24

content25

content26

content27

content28

content29

content30

content31

content32

content33

content34

content35

content36

content37

content38

content39

content40

content41

content42

content43

content44

content45

content46

content47

content48

content49

content50

content51

content52

content53

content54

content55

content56

content57

content58

content59

content60

content61

content62

content63

content64

content65

content66

content67

content68

content69

content70

content71

content72

content73

content74

content75

content76

content77

content78

content79

content80

content81

content82

content83

content84

content85

content86

content87

content88

content89

content90

content91

content92

content93

content94

content95

content96

content97

content98

content99

content100

content101

content102

content103

content104

content105

content106

content107

content108

content109

content110

content111

content112

content113

content114

content115

content116

content117

content118

content119

content120

content121

content122

content123

content124

content125

content126

content127

content128

content129

content130

content131

content132

content133

content134

content135

content136

content137

content138

content139

content140

content141

content142

content143

content144

content145

content146

content147

content148

content149

content150

content151

content152

content153

content154

content155

content156

content157

content158

content159

content160

content161

content162

content163

content164

content165

content166

content167

content168

content169

content170

content171

content172

content173

content174

content175

content176

content177

content178

content179

content180

content181

content182

content183

content184

content185

content186

content187

content188

content189

content190

content191

content192

content193

content194

content195

content196

content197

content198

content199

content200

content201

content202

content203

content204

content205

content206

content207

content208

content209

content210

content211

content212

content213

content214

content215

content216

content217

content218

content219

content220

content221

content222

content223

content224

content225

content226

content227

content228

content229

content230

content231

content232

content233

content234

content235

content236

content237

content238

content239

content240

content241

content242

content243

content244

content245

content246

content247

content248

content249

content250

content251

content252

content253

content254

content255

content256

content257

content258

content259

content260

content261

content262

content263

content264

content265

content266

content267

content268

content269

content270

content271

content272

content273

content274

content275

content276

content277

content278

content279

content280

content281

content282

content283

content284

content285

content286

content287

content288

content289

content290

content291

content292

content293

content294

content295

content296

content297

content298

content299

content300

content301

content302

content303

content304

content305

content306

content307

content308

content309

content310

content311

content312

content313

content314

content315

content316

content317

content318

content319

content320

content321

content322

content323

content324

content325

content326

content327

content328

content329

content330

content331

content332

content333

content334

content335

content336

content337

content338

content339

content340

content341

content342

content343

content344

content345

content346

content347

content348

content349

content350

content351

content352

content353

content354

content355

content356

content357

content358

content359

content360

content361

content362

content363

content364

content365

content366

content367

content368

content369

content370

content371

content372

content373

content374

content375

content376

content377

content378

content379

content380

content381

content382

content383

content384

content385

content386

content387

content388

content389

content390

content391

content392

content393

content394

content395

content396

content397

content398

content399

content400

content401

content402

content403

content404

content405

content406

content407

content408

content409

content410

content411

content412

content413

content414

content415

content416

content417

content418

content419

content420

content421

content422

content423

content424

content425

content426

content427

content428

content429

content430

content431

content432

content433

content434

content435

content436

content437

content438

content439

content440

content441

content442

content443

content444

content445

content446

content447

content448

content449

content450

content451

content452

content453

content454

content455

content456

content457

content458

content459

content460

content461

content462

content463

content464

content465

content466

content467

content468

content469

content470

content471

content472

content473

content474

content475

content476

content477

content478

content479

content480

content481

content482

content483

content484

content485

content486

content487

content488

content489

content490

content491

content492

content493

content494

content495

content496

content497

content498

content499

content500

content501

content502

content503

content504

content505

content506

content507

content508

content509

content510

content511

content512

content513

content514

content515

content516

content517

content518

content519

content520

content521

content522

content523

content524

content525

content526

content527

content528

content529

content530

content531

content532

content533

content534

content535

content536

content537

content538

content539

content540

content541

content542

content543

content544

content545

content546

content547

content548

content549

content550

content551

content552

content553

content554

content555

content556

content557

content558

content559

content560

content561

content562

content563

content564

content565

 
 
 
 
  当前位置:网站首页 > 公司消息 >

债务逾期被起诉 神州长城收到催债通知书

时间:2018-09-18 19:07来源:网络整理 作者:东方台卫视 点击:

神州长城18日公告,公司及公司全资子公司神州长城国际工程有限公司(简称“神州国际”)及控股股东收到北京市第三中级人民法院就公司与建银国际资产管理(上海)有限公司(简称“建银国际”)公证债权文书一案的《执行通知书》。而在9月15日晚公司披露,已累计逾期债务本息合计金额达16.78亿元。

公告显示,2016年6月27日,神州长城与中信信托签署了《人民币资金贷款合同》,中信信托通过设立信托将信托资金运用于向公司发放流动资金贷款,中信信托向公司借款4亿元整,约定贷款期限为24个月整,此信托的委托人为建银国际。神州长城已在贷款期限内偿还本金1.9亿元整,因近期国家信贷收紧,资金紧张导致公司经营收缩、项目进展缓慢,进而影响到公司的业绩收入,公司未能如期偿还上述剩余债务,遂被建银国际提起诉讼。

本次法院执行通知书主要内容为,责令公司、神州国际和控股股东立即履行下列义务:一、神州长城及实控人陈略向申请人建银国际支付银行存款两亿一千零八十四万元。二、神州长城、陈略向申请人建银国际支付利息。三、神州长城、陈略向申请人建银国际支付违约金。四、神州长城、陈略向申请人建银国际支付迟延履行期间的迟延履行利息。五、神州长城国际工程有限公司向申请人建银国际支付其对中国港湾工程有限责任公司享有的应收账款。六、神州长城、神州长城国际工程有限公司、陈略负担案件申请执行费人民币二十七万八千二百四十元及执行中实际支出的费用。

执行通知书还显示,对公司及神州国际及控股股东应当履行的义务,北京市第三中级人民法院可依法强制执行并可将相关方纳入失信被执行人名单,对相关方进行信用惩戒。

神州长城表示,目前,公司就该债务事宜正积极与建银国际进行沟通以协商解决方案,公司也将配合法院的执行,尽快清偿上述债务。上述债务预计可能影响公司当期损益,具体金额将以公司审计报告为准。

建银国际的追债,只是神州长城巨大债务危机的一小部分。据公司日前公告称,截至2018年9月15日,公司累计逾期债务本息合计金额为16.78亿元,本息合计占公司去年末净资产的77.97%。其中有多笔债务已经被债权人起诉。

必达财经

(责任编辑:东方台)
------分隔线----------------------------
北京pk10 pk10 广西展览馆 传奇私服 pk10 pk10开奖 彩票网址导航 彩票网址 天气预报查询 天气预报网 天气网 news news1 news2 news3 news4 news5 news6 news7 news8 news9 北京pk10开奖 天气查询 北京赛车平台 小清新图片 pk10 pk10开奖 北京pk10 news10