content0

content1

content2

content3

content4

content5

content6

content7

content8

content9

content10

content11

content12

content13

content14

content15

content16

content17

content18

content19

content20

content21

content22

content23

content24

content25

content26

content27

content28

content29

content30

content31

content32

content33

content34

content35

content36

content37

content38

content39

content40

content41

content42

content43

content44

content45

content46

content47

content48

content49

content50

content51

content52

content53

content54

content55

content56

content57

content58

content59

content60

content61

content62

content63

content64

content65

content66

content67

content68

content69

content70

content71

content72

content73

content74

content75

content76

content77

content78

content79

content80

content81

content82

content83

content84

content85

content86

content87

content88

content89

content90

content91

content92

content93

content94

content95

content96

content97

content98

content99

content100

content101

content102

content103

content104

content105

content106

content107

content108

content109

content110

content111

content112

content113

content114

content115

content116

content117

content118

content119

content120

content121

content122

content123

content124

content125

content126

content127

content128

content129

content130

content131

content132

content133

content134

content135

content136

content137

content138

content139

content140

content141

content142

content143

content144

content145

content146

content147

content148

content149

content150

content151

content152

content153

content154

content155

content156

content157

content158

content159

content160

content161

content162

content163

content164

content165

content166

content167

content168

content169

content170

content171

content172

content173

content174

content175

content176

content177

content178

content179

content180

content181

content182

content183

content184

content185

content186

content187

content188

content189

content190

content191

content192

content193

content194

content195

content196

content197

content198

content199

content200

content201

content202

content203

content204

content205

content206

content207

content208

content209

content210

content211

content212

content213

content214

content215

content216

content217

content218

content219

content220

content221

content222

content223

content224

content225

content226

content227

content228

content229

content230

content231

content232

content233

content234

content235

content236

content237

content238

content239

content240

content241

content242

content243

content244

content245

content246

content247

content248

content249

content250

content251

content252

content253

content254

content255

content256

content257

content258

content259

content260

content261

content262

content263

content264

content265

content266

content267

content268

content269

content270

content271

content272

content273

content274

content275

content276

content277

content278

content279

content280

content281

content282

content283

content284

content285

content286

content287

content288

content289

content290

content291

content292

content293

content294

content295

content296

content297

content298

content299

content300

content301

content302

content303

content304

content305

content306

content307

content308

content309

content310

content311

content312

content313

content314

content315

content316

content317

content318

content319

content320

content321

content322

content323

content324

content325

content326

content327

content328

content329

content330

content331

content332

content333

content334

content335

content336

content337

content338

content339

content340

content341

content342

content343

content344

content345

content346

content347

content348

content349

content350

content351

content352

content353

content354

content355

content356

content357

content358

content359

content360

content361

content362

content363

content364

content365

content366

content367

content368

content369

content370

content371

content372

content373

content374

content375

content376

content377

content378

content379

content380

content381

content382

content383

content384

content385

content386

content387

content388

content389

content390

content391

content392

content393

content394

content395

content396

content397

content398

content399

content400

content401

content402

content403

content404

content405

content406

content407

content408

content409

content410

content411

content412

content413

content414

content415

content416

content417

content418

content419

content420

content421

content422

content423

content424

content425

content426

content427

content428

content429

content430

content431

content432

content433

content434

content435

content436

content437

content438

content439

content440

content441

content442

content443

content444

content445

content446

content447

content448

content449

content450

content451

content452

content453

content454

content455

content456

content457

content458

content459

content460

content461

content462

content463

content464

content465

content466

content467

content468

content469

content470

content471

content472

content473

content474

content475

content476

content477

content478

content479

content480

content481

content482

content483

content484

content485

content486

content487

content488

content489

content490

content491

content492

content493

content494

content495

content496

content497

content498

content499

content500

content501

content502

content503

content504

content505

content506

content507

content508

content509

content510

content511

content512

content513

content514

content515

content516

content517

content518

content519

content520

content521

content522

content523

content524

content525

content526

content527

content528

content529

content530

content531

content532

content533

content534

content535

content536

content537

content538

content539

content540

content541

content542

content543

content544

content545

content546

content547

content548

content549

content550

content551

content552

content553

content554

content555

content556

content557

content558

content559

content560

content561

content562

content563

content564

content565

 
 
 
 
  当前位置:网站首页 > 公司消息 >

将定增募资近300亿元 华夏银行期待“补血”

时间:2018-09-18 19:56来源:网络整理 作者:东方台卫视 点击:

又一家银行公布定增方案,这一次是资本充足率和资产质量均承压的华夏银行。

华夏银行17日公告称,经董事会审议通过,拟非公开发行合计不超过25.65亿股普通股,募集资金总额不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,支持未来业务持续健康发展。

公告显示,本次非公开发行普通股股票的认购对象包括:首钢集团有限公司(下称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(下称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)等3名特定对象,分别认购不超过约5.20亿股、7.37亿股、13.07亿股。

按本次发行上限计算,非公开发行完成后,华夏银行总股本将从128.23亿股增至153.87亿股。

根据截至6月30日的股东名册数据及发行对象拟认购股份数量上限进行测算,本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持在20.28%,仍为华夏银行第一大股东;国网英大持股比例将增至19.99%,成为第二大股东。

截至目前,京投公司不持有华夏银行股份,若按照本次发行股份数量上限完成发行,京投公司持股比例将达到8.50%,成为华夏银行第四大股东。

华夏银行称,本次发行前后该行均无控股股东和实际控制人,因此本次发行不会导致公司控制权发生改变。

据了解,本次发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)华夏银行普通股股票交易均价的90%(按“进一法”保留两位小数)与本次发行前华夏银行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

截至9月17日收盘,华夏银行股价为7.45元,市净率约为0.61。根据2018年半年报,华夏银行的每股净资产为12.18元。

同一天,华夏银行公布前次募集金额的使用情况。该行2016年3月非公开发行优先股募集资金200亿元,截至6月末,上述募集资金已全部使用完毕。

华夏银行亟待补充资本。从资本充足率指标直观来看,截至6月30日,华夏银行合并口径的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,三项指标均低于A股上市银行平均水平,持续补充资本的压力明显。

此外,华夏银行资产质量的存量包袱相对较重,还面临较大的不良认定压力。可以预见,华夏银行未见改善的资产质量也将对资本持续形成消耗。

具体来看,一方面,近几年来,华夏银行不良贷款率逐年上升,6月末不良贷款率较去年末小幅上升0.01个百分点;另一方面,华夏银行逾期90天以上贷款和不良贷款余额的比值为198.74%,在监管要求将所有逾期90天以上贷款纳入不良的背景下,华夏银行需要将目前还未被纳入不良的逾期90天以上贷款,全部划归计入不良贷款,这意味着该行的不良贷款将进一步暴露。

必达财经

(责任编辑:东方台)
------分隔线----------------------------
北京pk10 pk10 广西展览馆 传奇私服 pk10 pk10开奖 彩票网址导航 彩票网址 天气预报查询 天气预报网 天气网 news news1 news2 news3 news4 news5 news6 news7 news8 news9 北京pk10开奖 天气查询 北京赛车平台 小清新图片 pk10 pk10开奖 北京pk10 news10