content0

content1

content2

content3

content4

content5

content6

content7

content8

content9

content10

content11

content12

content13

content14

content15

content16

content17

content18

content19

content20

content21

content22

content23

content24

content25

content26

content27

content28

content29

content30

content31

content32

content33

content34

content35

content36

content37

content38

content39

content40

content41

content42

content43

content44

content45

content46

content47

content48

content49

content50

content51

content52

content53

content54

content55

content56

content57

content58

content59

content60

content61

content62

content63

content64

content65

content66

content67

content68

content69

content70

content71

content72

content73

content74

content75

content76

content77

content78

content79

content80

content81

content82

content83

content84

content85

content86

content87

content88

content89

content90

content91

content92

content93

content94

content95

content96

content97

content98

content99

content100

content101

content102

content103

content104

content105

content106

content107

content108

content109

content110

content111

content112

content113

content114

content115

content116

content117

content118

content119

content120

content121

content122

content123

content124

content125

content126

content127

content128

content129

content130

content131

content132

content133

content134

content135

content136

content137

content138

content139

content140

content141

content142

content143

content144

content145

content146

content147

content148

content149

content150

content151

content152

content153

content154

content155

content156

content157

content158

content159

content160

content161

content162

content163

content164

content165

content166

content167

content168

content169

content170

content171

content172

content173

content174

content175

content176

content177

content178

content179

content180

content181

content182

content183

content184

content185

content186

content187

content188

content189

content190

content191

content192

content193

content194

content195

content196

content197

content198

content199

content200

content201

content202

content203

content204

content205

content206

content207

content208

content209

content210

content211

content212

content213

content214

content215

content216

content217

content218

content219

content220

content221

content222

content223

content224

content225

content226

content227

content228

content229

content230

content231

content232

content233

content234

content235

content236

content237

content238

content239

content240

content241

content242

content243

content244

content245

content246

content247

content248

content249

content250

content251

content252

content253

content254

content255

content256

content257

content258

content259

content260

content261

content262

content263

content264

content265

content266

content267

content268

content269

content270

content271

content272

content273

content274

content275

content276

content277

content278

content279

content280

content281

content282

content283

content284

content285

content286

content287

content288

content289

content290

content291

content292

content293

content294

content295

content296

content297

content298

content299

content300

content301

content302

content303

content304

content305

content306

content307

content308

content309

content310

content311

content312

content313

content314

content315

content316

content317

content318

content319

content320

content321

content322

content323

content324

content325

content326

content327

content328

content329

content330

content331

content332

content333

content334

content335

content336

content337

content338

content339

content340

content341

content342

content343

content344

content345

content346

content347

content348

content349

content350

content351

content352

content353

content354

content355

content356

content357

content358

content359

content360

content361

content362

content363

content364

content365

content366

content367

content368

content369

content370

content371

content372

content373

content374

content375

content376

content377

content378

content379

content380

content381

content382

content383

content384

content385

content386

content387

content388

content389

content390

content391

content392

content393

content394

content395

content396

content397

content398

content399

content400

content401

content402

content403

content404

content405

content406

content407

content408

content409

content410

content411

content412

content413

content414

content415

content416

content417

content418

content419

content420

content421

content422

content423

content424

content425

content426

content427

content428

content429

content430

content431

content432

content433

content434

content435

content436

content437

content438

content439

content440

content441

content442

content443

content444

content445

content446

content447

content448

content449

content450

content451

content452

content453

content454

content455

content456

content457

content458

content459

content460

content461

content462

content463

content464

content465

content466

content467

content468

content469

content470

content471

content472

content473

content474

content475

content476

content477

content478

content479

content480

content481

content482

content483

content484

content485

content486

content487

content488

content489

content490

content491

content492

content493

content494

content495

content496

content497

content498

content499

content500

content501

content502

content503

content504

content505

content506

content507

content508

content509

content510

content511

content512

content513

content514

content515

content516

content517

content518

content519

content520

content521

content522

content523

content524

content525

content526

content527

content528

content529

content530

content531

content532

content533

content534

content535

content536

content537

content538

content539

content540

content541

content542

content543

content544

content545

content546

content547

content548

content549

content550

content551

content552

content553

content554

content555

content556

content557

content558

content559

content560

content561

content562

content563

content564

content565

 
 
 
 
  当前位置:网站首页 > 新闻快递 >

专访中金财富管理部执行总经理李嘉祺

时间:2018-07-26 15:52来源:网络整理 作者:东方台卫视 点击:

(原标题:专访中金财富管理部执行总经理李嘉祺)

未来5-10年,我国将有300万家族企业的“创一代”步入退休年龄,如何将企业与家族财富顺利传承给二代将是他们必须考虑的问题,基于这一点,家族信托业务规模有望实现数倍增长。

随着早先资管新规落地,财富管理行业正在进行一场洗牌,其中信托业也正迎来刚性转型。

数据显示,2016年时国内家族信托业务总规模为441.8亿元,坊间预测2020年这一规模有望达到1640.5亿元。“资管新规落地,使得信托传统的通道融资业务遭遇更大阻力;而由于市场需求的爆发,以家族信托为代表的财富管理业务有望成为信托行业的新风口。“中金财富管理部执行总经理李嘉祺在接受《红周刊》记者专访时表示,“家族信托才是信托行业的本源,作为超级保险柜,家族信托能够有效打破富不过三代的魔咒,日益受到高净值人群的认可。“

“去杠杆”对家族信托影响不大

《红周刊》:随着资管新规颁布、消除多层嵌套及抑制通道业务等去杠杆措施出台,资管行业迎来新一轮的洗牌,这将对家族信托带来哪些影响?

李嘉祺:“去杠杆”其实对家族信托的影响并不大。因为家族信托是法律行为,而非商业行为。具体说来,投资者放入家族信托内的资管,如果在信托机构的打理下实现翻倍增长,信托机构除了获得最初约定的管理费用外,不会从投资者家族信托账户中获取任何其他收益。另外,在极端情况下,假如信托公司破产了,投资者家族信托内的财产也不会受到影响。因此,家族信托才是信托行业的本源。

《红周刊》:目前国内家族信托发展情况究竟如何?

李嘉祺:因为2017年全年的数据还未公布,我们以2016年数据为例分析。目前,国内有21家信托机构和14家银行机构开展家族信托业务。截至2016年底,国内家族信托业务总规模为441.8亿元,我们预计2017年的业务规模将在500亿元以上。此外,随着家族信托业务的开展,保守估计2020年家族信托业务规模也将达到1640.5亿元,部分海外机构甚至乐观预期未来国内家族信托业务规模将达到5.05万亿元。

家族信托选海外还是国内,关键看投资者资产计价方式

《红周刊》:相较于海外家族信托已经有700多年的发展历史,国内家族信托6年的历程稍显稚嫩;投资者在设立家族信托时,该选国内还是选离岸呢?

李嘉祺:海外家族信托和国内家族信托其实并不冲突,以人民币计价的资产就只能做国内家族信托,做不了海外家族信托,人民币计价以外的资产只能做海外信托,国内家族信托也是装不进去的。

此外,相较于海外家族信托仅具有法律契约关系,国内家族信托还可以帮投资者做好投资管理。因为国内信托公司都是金融机构,是需要金融牌照的;而海外信托公司则不需要牌照,如香港信托公司是不归香港监管机构监管的,注册信托公司只需去工商部门注册登记就可以了。

《红周刊》:就国内家族信托而言,财产隔离效果也是市场热议的焦点,目前是否可以完全实现财富隔离的效果呢?

李嘉祺:国内家族信托是完全可以实现财产隔离,因为家族信托是个他益信托。例如之前某地方企业,做员工福利信托,受益人为员工。但在设立几年后,企业经营困难倒闭,债权人上门追债,想要动用员工福利信托内的资产,但法院无权对之前设立的信托财产进行强制执行,最终以债权人撤诉告终。

这个案例可以说明两个问题:一是目前国内信托是可以做到财产隔离的,二是从经营隔离风险角度来看,家族信托一定要在企业经营稳健、发展良好的情况下来设立。因为当企业出现债务纠纷时,法院会就投资者之前设立的家族信托时间点进行举证。因此对于有设立家族信托意愿,或者要继续扩大企业经营规模、有对外融资需求的家族企业负责人,设立信托要尽量提前。

《红周刊》:但是,国人对于设立家族信托似乎觉得有交代遗嘱的味道,从情感上有所抵触;而且,国内家族信托的发展还存在不少限制因素,比如说房地产、股权等不动产如何装入家族信托?

李嘉祺:的确,目前家族信托放入金融类产品或者现金货币类资产是比较方便的,但对于不动产,例如上市股权、非上市股权、房地产等交易还不是那么顺畅,但这也并不意味着这些资产目前不能放入国内信托。只是相对于海外市场,国内实际操作起来客户成本会比较高,目前无论是股权类还是房地产类家族信托都有落单案例。

以未上市股权为例,在企业IPO前,如果投资者持股5%以上,则需要拆架构才可以将相关股权装入家族信托。此外,目前国内将房地产放入家族信托是视同买卖的,因此税费也比较高,我们建议投资者将具有传承价值的不动产装入家族信托;而对于需要保持一定流动性的不动产,则不建议投资者将其装入。

有扩张需求的企业经营者,建议设立不可撤销家族信托

《红周刊》:在国人传统思维中,财产只有放在自己名下才最放心,投资者该如何处理家族信托控制权问题?

李嘉祺:对于控制权的问题,如果是经营企业的投资者设立家族信托,我们肯定建议设立不可撤销的信托,隔离经营风险。同时,信托委托人在家族信托投资决策过程中权限越小,起到的隔离防范效果越好。

目前,国内信托主要有三种模式:一是全权委托,这也是能起到最好隔离效果的家族信托模式。这种模式是信托设立者将家族信托的投资管理权全权授权给信托或银行机构,由它们作为家族信托的投资顾问,打理家族信托资产。第二种模式是部分委托,也就是投资者希望对家族信托的管理有一定的参与权,通常是信托机构给予投资者资产配置投资建议,但最终决策由投资者自己决定。第三种模式是投资者设立家族信托,然后自己挑选信任的人来打理家族信托资产。这种信托模式比较适合没有经营企业、不存在债务风险的客户。

《红周刊》:家族信托的期限通常是50年、100年,因此稳定性对于家族信托而言非常重要,信托机构是如何来实现家族信托资产的保值增值的?

李嘉祺:因为家族信托是定制化的产品,所以每个客户对于资产的配置需求各不相同。因为家族信托内的资产对于大部分投资者而言是需要传承下去的,所以安全性肯定排在首位。绝大部分投资者对于家族信托内的资产收益率可以跑赢银行理财就很满意。

《红周刊》:数据显示,国内家族信托的平均规模大概在3000万元以上,但目前市场上出现了保险金信托等百万级规模的信托,对此如何看?

李嘉祺:家族信托作为财富管理工具,在国内开展时间并不长。国内富人群体对家族信托还处于理解到信任的过程。因此,现在部分信托机构会将家族信托门槛最低降低至300万元或者600万元,但这种家族信托更多是一种体验式的家族信托。根据我们的调查,用户在设立家族信托体检后绝大多数都会不断地往家族信托中增加资产,全市场家族信托的平均规模基本都在3000万元以上。而保险金信托是信托公司通过和保险公司合作衍生出的保险金信托产品,它是一种纯保单资产;实际操作过程中,我们建议把两个工具结合起来使用。

必达财经

(责任编辑:东方台)
------分隔线----------------------------
北京pk10 pk10 广西展览馆 传奇私服 pk10 pk10开奖 彩票网址导航 彩票网址 天气预报查询 天气预报网 天气网